مطالب ایمن لفاف

معنی های مختلف لغت(پاکت پستی)

پاکت نامه چیزی است که دور آن را می پوشاند یا می پیچد. معمولاً به چیزی اطلاق می شود که روی آن مهر می چسبانید و نامه حلزون می کنید.

در اوایل دهه 1700، envelope، اسم “wrapper” از واژه فرانسوی enveloppe به معنای “پاکت کردن” شکل گرفت. پاکت همیشه یک اسم است، برخلاف فعل envelop که به معنای «پیچیدن، شنل کردن» است. مترادف های پاکت نامه از پوشش و محفظه تا کیسه و غلاف متغیر است. ویرجینیا وولف می‌گوید: «زندگی هاله‌ای نورانی است، پوششی نیمه شفاف که از ابتدا ما را احاطه کرده است.» او جیب هایش را با قدم زدن در رودخانه ای با جیب های پر از سنگ رها کرد. پاکت پستی

دیدگاهتان را بنویسید