آخرین خبر

کارت به کارت محدود شد

ایمن لفاف ویستا

کارت به کارت محدود شد:

۲۰۰ تراکنش واریز یا یک میلیارد تومان

 

سقف کارت به کارت برای تمامی افراد فاقد پرونده مالیاتی در یک ماه تا سقف یک میلیارد تومان یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی محدود شد.

این تصمیم از سوی مرکز اطلاعات مالی کشور انجام شد و به بانک مرکزی ابلاغ شده است. محدودیت ارایه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ أیین اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی صورت گرفته است.

طبق این تبصره: در صورتی که مرکز اطلاعات مالی کشور خطر خدمت یا معامله ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد اشخاص مشمول مکلفند از ارایه آن خدمات خودداری کنند

ایمن لفاف ویستا تولید کننده انواع پاکت های پستی و پاکت های حبابدار

دیدگاهتان را بنویسید